Generalforsamling

Der blev afholdt generalforsamling for alle medlemmer for sæson 2021-22 onsdag den 28. september 2022 kl. 17.00 i Hjørnestuen på Vendelbohus.

Ordinær generalforsamling for sæson 2022-2023 afholdes i september 2023. Nærmere information følger.