Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling for alle medlemmer torsdag den 26. september 2024 kl. 17.00 på Vendelbohus.

For deltagere på generalforsamlingen er der mulighed for spisning inden aftenens forestilling. Kontakt Teaterbutikken for at høre om pris og tilmelding hertil.

Program for dagen: 

Kl. 17.00 Generalforsamling med følgende dagsorden: 

          1. Valg af dirigent

          2. Formanden aflægger beretning

          3. Det reviderede regnskab fremlægges

          4. Budget for den kommende sæson fremlægges til godkendelse

          5. Indkomne forslag fra a) fra bestyrelse og b) fra medlemmer

          6. Valg af bestyrelse og suppleanter

          7. Valg af revisor jf. vedtægternes §9

          8. Eventuelt

Kl. 19.30 Forestillingen Love Me Kenter i den store sal. Kontakt Teaterbutikken for køb af billet til denne forestilling.